ثبت رایگان آگهی
 

 

 

 

 
 

نیروی چسبندگی

Adhesion force  
 

نیروهای چسبندگی (پیوستگی) نیروهایی هستند که مولکولهای یک ماده را بسوی یکدیگر می‌کشند.

 

 

 
 
     
 
 

چسب

Adhesive  
 

چسب می تواند به صورت تعویض با چسب، سیمان، موچین یا چسب استفاده شود و هر ماده ای به یک سطح یا هر دو سطح از دو مورد جداگانه اعمال می شود که آنها را به هم متصل می کند و در جداسازی مقاومت می کنند.

 

 

 
 
     
 
 

فرایند بی دررو یا فرایند آدیاباتیک

Adiabatic process  
 

فرایندی است که در طول مدت زمان انجام واکنش، گرما بین سیستم و محیطمبادله نمی‌شود.(0=Q)

 

 

 
 
     
 
 

جذب سطحی

Adsorption  
 

فرایند جذب اتم‌ها یا مولکول‌های موجود در یک مایع یا گاز در تماس با یک سطح جامد است. این جذب بوسیله نیروهای چسبندگی و همدوسی روی می‌دهد. جذب سطحی با نیروهای سست بلندبرد مانند نیروی واندروالسی آغاز و با نیروهای نیرومند کوتاه‌برد مانندیونی و فلزی پایان می‌یابد. بایستی توجه داشت که نیروی کووالانسی همراه با واکنش شیمیایی‌ست و نه تنها در سطح، بلکه در توده ماده نیز عمل می‌کند و بنابراین جزو نیروهای جذب سطحی نیست. هرچه اختلاف دمای بین سطح جامد و مواد جذبی بیشتر باشد، جذب زودتر روی می‌دهد زیرا انرژی گرمایی مواد، نیروی محرکه جذب روی سطح است.

 
 
     
 
 

هوادهی

Aeration  
 

هوادهی فرایندی است که در آن هوا در داخل مایع به گردش درمیاید و در طی آن گازهای موجود در هوا در داخل آب مخلوط شده و یا در آن حل می‌شود. به عبارت دیگر فرایند افزودن هوا به داخل مایع جهت خارج‌سازی گازهای مواد آلی و حذف آهن و منگنز را از آب هوادهی گویند.

 

 
 
     
 
 

آئروسل

Aerosol  
 

شکلی از حالت کلوئیدی است که در آن ذرات بسیار ریز جامد یا مایع در هوا پراکنده هستند.

 

 

 
 
     
 
 

هیدرو کربن های آلیفاتیک

Aliphatic Hydrocarbons  
 

ترکیباتی که در ساختار خود دارای هیدروژن و کربن به شکل زنجیری و نه حلقه ای باشند.

 

 

 
 
     
 
 

آلیاژ

Alloy  
 

آلیاژ مخلوط یا محلول جامد فلزی متشکل از یک فلز اصلی که آن را فلز پایه می‌گویند با یک یا چند عنصر فلزی و یا غیرفلزی است.آلیاژ معمولاً خواصی متفاوت از عناصر تشکیل دهنده خود دارد. بسته به میزان همگنی در اختلاط عناصر، آلیاژ می‌تواند تک فاز یا چند فازی باشد. هدف از آلیاژسازی، تغییر و بهبود خواص ماده مانند چقرمگی، استحکام، سختی و غیره‌ست. خواص فیزیکی آلیاژ با نمودار فازی توصیف می‌شود.معمولاً آلیاژها بر اساس درصد وزنی عناصر موجودشان گزارش می‌شوند. بر اساس تعداد عناصر، آلیاژ را دوتایی، سه‌تایی و غیره می‌نامند. برای بیان یک آلیاژ مشخص با دامنه متغیر از درصد عناصر، اصطلاح سیستم بکار می‌رود. مثلاً، فولاد سیستم آلیاژی دوتایی از آهن و کربن است که در این سیستم آلیاژی دامنه کربن بین ۰٫۰۲ تا ۲٫۱۴ درصد قابل‌تغییر است.

 
 
     
 
 

پلیمر بی شکل

Amorphous Polymer  
 

حالتی است که در آن زنجیر های پلیمر در بی نظم ترین وضعیت خود از نظر شکل مولکولی قراردارند به آن پلیمر غیر بلوری هم گفته می شود.از این نوع پلیمر ها می توان به پلی استیرن ،آکریلیک ها و پلی وینیل کلرید اشاره کرد.

 

 

 
 
     
 
 

تحلیل واریانس

Analysis of variance  
 

به اختصار ANOVA مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آنها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزاء کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می شوند.

 

 
 
  صفحه 2 از 10                      

عضویت در خبرنامه