ثبت رایگان آگهی
 

 

 
 

مقاومت سایشی

  Abrasion resistance  
 

به توانایی مواد و سازه ها برای مقاومت در برابر سایش اشاره می کند و این یک روش از بین بردن یا مالیدن به وسیله اصطکاک نیز می باشد  این قابلیت از مقاومت سایشی کمک می کند تا ساختار اصلی مواد و نگاه کردن را حفظ کندو هم چنین  مقاوم در برابر سایش مکانیکی می باشد.  مواد مقاوم در برابر سایش برای هر دو بخش متحرک و ثابت در تنظیمات مورد استفاده قرار می گیرند. مقاومت سایشی مواد و سازه ها می تواند با استفاده از روش های مختلف آزمون مورد ارزیابی قرار گیرد.

 
 
     
 

 

 
 

شتاب دهنده

Accelerator  
 

شتاب دهنده، ماده افزودنی است که زمان پخت و ژل شدن پلاستیکهای گرماسختی مانند رزین ها و پوشش های ژلی پلی استر را کاهش می‏دهد.

 

 
 
     
 
 

مقاومت صوتی

Acoustical resistance  
 

جزء واقعی امپدانس صوتی در اهداف آکوستیک اندازه گیری می شود و شامل صرفه جویی در انرژی از طریق اصطکاک داخلی یک صدای انتقال دهنده رسانه و یک دوره چرخه یک چهارم در فاز از رگولاتور آکوستیک می باشد. 

 

 
 
     
 
 

انرژی فعال سازی

Activation energy  
 

یک نوع انرژی است که اولین بار در سال ۱۸۸۹ توسط شیمی‌دان سوئدی سوانت آرنیوسمعرفی شد. این انرژی به انرژی لازم برای آغاز واکنش گفته می‌شود. این انرژی با Ea مشخص شده و مقدار آن با واحد کیلوژول بر مول بیان می‌شود.

 

 
 
     
 
 

مرکز فعال

Active centre  
 

جایگاهی در کاتالیزگر (catalyst) که واکنش کاتالیزی ناهمگن در آن صورت می گیرد.

 

 

 
 
     
 
 

موضع فعال

Active site  
 

جایگاهی در کاتالیزگر (catalyst) که واکنش کاتالیزی ناهمگن در آن صورت می گیرد.

 

 

 
 
     
 
 

واکنش پذیری،فعالیت

Activity  
 

در ترمودینامیک شیمیایی به غلظت مؤثر گونه‌های شیمیایی موجود در یک مخلوط گفته می‌شود؛ بدین معنی که پتانسیل شیمیایی گونه‌ها وابسته به فعالیت یک محلول حقیقی است که خودش به غلظت یک محلول ایده‌آل بستگی دارد. فعالیت یک کمیت بدون بعد در نظر گرفته می‌شود، اگرچه مقدار آن به حالت استاندارد ترمودینامیکی گونه‌ها وابسته است. فعالیت یک ماده خالص در فازهای چگال (جامد و مایع)، برابر یک قرار داده شده است. این کمیت در گازها، فشار جزئی مؤثر که با فوگاسیته توصیف می‌شود، بیان می‌گردد.

 
 
     
 
 

ضریب واکنش پذیری،ضریب فعالیت

Activity coefficient  
 

در یک محلول علاوه بر گونه انالیت یونها و گونه های بی بار متعدد دیگری هم موجودند. انالیت در ازدحام ناشی از سایر گونه ها نمی تواند تمام قدرت خود را نشان دهد. در واقع فعالیت یک گونه معیاری از غلظت موثران است که برابر است با ضریب فعالیت در غلظت ظاهری گونه. ضریب فعالیت یک عامل است که در ترمودینامیک استفاده می شود تا انحراف از رفتار ایده آل در مخلوط مواد شیمیایی را در نظر بگیرد. در یک مخلوط ایده آل، تعامل میکروسکوپی بین هر جفت گونه شیمیایی یکسان است (یا ماکروسکوپیک معادل آن، تغییر آنتالپی از محلول و تغییر حجم در مخلوط کردن صفر است) و در نتیجه خواص مخلوط ها می تواند به طور مستقیم در شرایط غلظت ساده یا فشار جزئی مواد موجود به عنوان مثال قانون راوول انحراف از ایده آل با تعدیل غلظت توسط یک ضریب فعالیت پذیرفته می شود.

 
 
     
 
 

محصول افزایشی

Adduct  
 

نوعی ترکیب شیمیایی که از واکنش افزایشی میان دو گونه ایجاد می شود.

 

 

 
 
     
 
 

چسبندگی

Adhesion  
 

تمایل دو یا چند ماده غیرهم‌نوع برای قرارگیری در کنار یکدیگر گفته می‌شود. این فرآیند را نباید باپیوستگی (Cohesion) که تمایل کنارهم‌قرارگیری ماده هم‌جنس است، اشتباه گرفت.

 

 

 
 
     
  صفحه 1 از 10                      

 

 

عضویت در خبرنامه