ثبت رایگان آگهی
 

 

 

 
  رنگ یار Extender  
 

 یک نوع پودر معدنی است که معمولا خاصیت پوشش دهندگی کمی دارد و هنگامی که در رنگ به کار می رود به تشکیل لایه رنگ و کارایی بیشتر آن کمک می کند... همچنین ، از ته نشین شدن رنگ در قوطی جلوگیری می کند .این ماده ارزان قیمت بوده و همراه با مواد پرکننده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 
 
     
 
  عامل Function  
 

به گروه ها و پیوند های شیمیایی موجود در یک ترکیب خاص گفته می شود که وظیفه مشخصی به عهده دارند و در واکنش های خاص شرکت می جویند. مثلا عامل ایزو سیانات (NCO) در پلی یورتان ها.

 

 
 
     
 
  سخت کننده Hardner  
 

به دسته وسعی از مواد گفته می شود که موجب وقوع برخی واکنش های شیمیایی شده و به واسطه آن سامانه سخت و یا پخت می گردد. سخت کننده می تواند آغازگر (پراکسید) کاتالیزور و یا جزء دوم واکنش دهنده (آمین)باشد.

 

 
 
     
 
  همو پلیمر Homopolymer  
 

 به پلیمری گفته می شود که از پلیمر شدن یک مونومر منفرد به دست می آید... در این گونه پلیمر ها تنها یک نوع واحد تکراری در ساختار زنجیری مولکول ها مشاهده می شود.

 

 
 
     
 
  گرما ذوب Hotmelt  
 

به آمیزه های گرما نرمی گفته می شود ، که در حالت طبیعی در دمای معمولی جامدند ، اما بر اثرگرما به حالت سیال درمی آیند. از این ترکیبات به عنوان چسب ها و پوشش ها استفاده می شود.

 

 
 
     
 
  طیف سنجی مادون قرمز Infrared Spectroscopy  
 

نوعی روش طیف سنجی است که در آن برخورد پرتو های ماودن قرمز با ماده و بر هم کنش آن با سطوح انرژی های چرخشی و ارتعاشی مورد مطالعه قرار می گیرد. با این روش می توان گروه های مختلف مولکولی را شناسایی کرد و به ماهیت مواد مجهول پی برد.

 

 
 
     
 
  آغازگر Inititor  
 

ترکیبی است که یک واکنش زنجیره ای را آغاز می کند. پروکسید ها ، ترکیبات آزو ، نور ، گرما و تابش از انواع آغازگر های واکنش پلیمر شدن به شمار می روند.

 

 
 
     
 
  شبکه پلیمری در هم نفوذ کرده InterPentrating Polymer Network  
 

یک آمیخته پلیمری است که در آن یک پلیمر اتصال عرضی دار به واسطه حضور مونومر دوم متورم می شود و با وارد کردن عامل به وجود آورنده اتصالات عرضی عمل پلیمر شدن مونومر دوم بوقوع می پیوندد که حاصل دو ساختار اتصال عرضی دار در هم نفوذ کرده است. شرط لازم برای شکل گیری این نوع آمیخته های پلیمری سازگاری و امتزاج پذیری نسبی میان دو پلیمر است.

 

 
 
     
 
  گرانروی ذاتی Intrinsic Viscosity  
 

میزان گرانروی ویژه (گرانروی تقسیم بر غلظت محلول) وقتی که غلظت محلول به صفر میل کند. در واقع گرانروی محلول های بی نهایت رقیق از این طریق اندازه گیری و بررسی می شود.

 

 
 
     
 
  لاتکس یا شیرابه Latex  
 

نوعی پراکنش پایدار از یک ماده پلیمری در یک محیط آبی است. قطر ذرات پراکنده که غالبا کروی هستند در حدود 03 تا 233 نانومتر است. لاتکس ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد. مثلا شیر نوعی لاتکس است که ذرات کروی پروتئین در آب پراکنده اند.

 

 
 
     
  صفحه 6 از 10                      

 

 

عضویت در خبرنامه