ثبت رایگان آگهی
 

 

 
  کشش سطحی Surface tension  
 

نیروی چسبندگی بین مولکولها که سبب می‌شود سطح مایع بصورت پیوسته کشیده شود، رفتار کند کشش سطحی نامیده می‌شود.

 

 

 
 
     
 
  سورفکتانت‌ها یا مواد فعال سطحی Surfactant  
 

موادی هستند که هنگامی که به مقدار بسیار ناچیز استفاده می‌شوند کشش سطحی آب را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند.

 

 

 
 
     
 
  اثر هم افزایی Synergitic Effect  
 

پدیده ای است که در نتیجه آن اثر و عملکرد ترکیبی از دو افزودنی بیشتر از عملکرد مورد انتظار از هر یک از افزودنی ها به تنهایی است. به طور مثال برخی از پایدارکننده های مصرفی برای پلاستیک ها دارای افر هم افزایی دو جانبه ای هستند که کارایی آنها را هنگام استفاده همزمان افزایش می دهد.

 

 

 
 
     
 
  اسفنج های هم آرایش یا ترکیبی Syntactic Foams  
 

یکی از انواع اسفنج های پلاستیکی است که در آنها ساختار سلولی یا اسفنج گونه از راه استفاده از ذرات کروی کوچک و توخالی متشکل از رزین فنولی ، اپوکسی ، خا رس ، شیشه یا سایر انواع ذرات ایجاد می گردد.

 

 

 
 
     
 
  شاخص دما Temperature indicator  
 

شاخص دما  یا نمایشگرهای دما، در مدل ها و رنج های متفاوت برای نمایش مقدار دما در یک پروسه استفاده می شوند و با نام ترمومتر نیز شناخته می شوند. و در حالت کلی به دو صورت دیجیتالی یا عقربه ای در صنعت موجود هستند.

 

 

 
 
     
 
  استحکام کششی Tensile strength  
  توانایی مواد مختلف به مقاومت در برابر پارگی بر اثر کشش یکی از مهمترین و پر کاربرد ترین خواصی است که میزان و تنوع کاربرد مواد مختلف را مشخص می کند. نیروی کشش لازم بر واحد سطح (MPa یا Psi) برای گسیختن یک ماده را استحکام کششی می نامند. آزمایش ساده کشش روشی معروف برای اندازه گیری این خاصیت در پلیمرها و بویژه در پلاستیک ها است. گفتنی است که آزمون کشش برای سنجش کیفیت مواد مناسب در پلاستیک ها صورت گرفته و برای طراحی نباید مورد استفاده قرار گیرد زیرا یا تغییر شرایط نتایج کاملا متفاوتی بدست خواهد آمد.  
 
     
 
  تخریب حرارتی Thermal decomposition  
 

روش تخریب حرارتی به عنوان یکی از راه‌های سنتز نانومواد پیشنهاد شده است. به‌طور کلی در تخریب حرارتی، ماده پس از رسیدن به دمای مشخصی دچار تخریب در ساختار شیمیایی خود می‌شود. از آن جهت که معمولا در طول تخریب حرارتی پیوندهای شیمیایی باید شکسته شوند، معمولا کل فرآیند گرماگیر می‌باشد. این فرآیند با نام گرماکافت و گاه پیرولیز نیز شناخته می‌شود. به طور دقیق تر، پیرولیز به واکنش‌های تخریب شیمیایی مواد شیمیایی اطلاق می‌شود که در آنها اکسیژن دخالتی ندارد. فرآیند تخریب حرارتی یک فرآیند برگشت‌ناپذیر است. در روش تخریب حرارتی، از ترکیبات فلز-آلی به عنوان پیش ماده استفاده می‌شود.

 
 
     
 
  ضریب انبساط گرمایی Thermal expansion coefficient  
 

ووقتی به یک جسم گرما می‌دهیم افزایش انرژی جنبشی ذرّات سازنده باعث جنب و جوش مولکول‌ها و درخواست برای فضای بیشتر و درنهایت افزایش حجم یا انبساط می‌شود. حال به مقدار یا عدد افزایش حجم جامد، مایع یا گاز که بر اثر افزایش دمای یکسان است، ضریب انبساط می‌گویند که بر دو عامل تعداد ذرات و میزان گرما استوار است.

 

 

 
 
     
 
  گرما نرم Thermoplastic  
 

به ترکیبات پلاستیکی گفته می شود که می توان آنها را به طور مکرر با اعمال گرما نرم و مجددا به وسیله سرد کردن سخت کرد ، بدون آنکه در ماهیت آنها تیییری حاصل شود.

 

 

 
 
     
 
  گرانروی Viscosity  
 

فاکتوری است که اثر تغییرات دما را بر گرانروی نشان می دهد. هر چه شاخص گرانروی ‏روغن بزرگتر باشد, تغییرات گرانروی روغن در اثر تغییرات دما کمتر می شود و بر عکس.

 

 

 
 
     
 
  فراریت Volatility  
 

به تمایل یک ماده برای تبدیل شدن به فاز بخار گفته می‌شود که رابطه مستقیمی با فشار بخار ماده دارد. هر قدر فشار بخار ماده در دمای مشخص بالاتر باشد تمایل آن ماده برای تبدیل شدن به بخار و در نتیجه فراریت ماده بالاتر است.

 

 

 
 
     
 
  رطوبت پذیری، قابلیت تر شدن Wettability  
 

توانایی یک مایع در برقراری تماس با سطح جامد است و نشأت‌گرفته از نیروهای بین مولکولیمی‌باشد. درجه تر شوندگی از تعادل میان نیروهای پیوستگی و چسبندگی تعیین می‌شود. تر شدن، به معنای دیگر، تمایل به کسب حداکثر سطح تماس برای یک مایع با سطح جامد خود است.

 

 

 
 
     
  صفحه 10 از 10                      

 

 

عضویت در خبرنامه